Tanıtım

GÖREVLERİ


Meslek Yüksekokullarına, Teknik ve Anadolu Teknik Liselerine ve Endüstri Meslek Liselerine Teknik Öğretmen, ayrıca endüstri alanında uzman   yetiştirmek.

TEŞKİLAT YAPISI 

Fakültemiz 3837 Sayılı Kanun ile kurulmuştur. Yükseköğretim Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı kanun Hükmünde Kararnamenin değiştirilerek kabulüne dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değişiklik   yapılması hakkında kanun 11 Temmuz 1992 tarih ve 21281 Sayılı Resmi   Gazete'de yayımlanmış ve Düzce'de ilk Fakülte olma özelliğini kazanmıştır.