Yönetim

 Görevi

Ad-Soyadı 

 E-Posta 

 Dekan

Prof.Dr. Mehmet BUDAKÇI

 mehmetbudakci@duzce.edu.tr

İdari Personel

Fakülte Sekreteri

 Rıfat YURDAKUL

Dekan Sekreteri (Tedviren)

 Serpil GÜLER

Muhasebe (Tedviren)

 Hakan EROL

Personel (Tedviren)

 Emel KESKİN

Ayniyat (Tedviren)

 Yusuf ALAŞAHAN

Öğrenci İşleri (Tedviren)

 Selda GÖKŞEN

Hizmetli (Tedviren)

 Hasan YILMAZ